සියලු ප්රවර්ග

කර්මාන්ත පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> පුවත් > කර්මාන්ත පුවත්

Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයේ පොදු දෝෂ කිහිපයක්

වේලාව: 2017-04-30 පහර: 3

Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය හුරුපුරුදු චීන-එක්සත් ජනපද හවුල් ව්‍යාපාර ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල වෙළඳ නාමයකි. Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල නඩත්තු කිරීමට පහසුය, අඩු නඩත්තු වියදම්, සහ විශිෂ්ට හදිසි පැටවීමේ කාර්ය සාධනයක් ඇත. ඉතින් Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල භාවිතයේ ඇති පොදු දෝෂ මොනවාද?

1. Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය ආරම්භ කිරීමට අපහසුය.

බැටරියට විදුලිය තිබේද, ඉන්ධන පිරී තිබේද, ඩීසල් පොම්පය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කරන්නේද යන්න සහ ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයේ ශරීරයේ ලිහිල් ඉස්කුරුප්පුවක් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
2. Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයේ සංඛ්යාතය අස්ථායී වේ.

වෝල්ටීයතාවයක් තිබේද, වේග පාලන පුවරුවට හානි වී තිබේද, ඩීසල් නළය කැඩී ඇත්ද, තෙල් පරිපථය වාතයට ඇතුල් වන්නේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
3. Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයේ තෙල් පීඩනය සාමාන්ය නමුත් වසා ඇත

තෙල් පීඩන ස්විචය, පාලකය ආදිය හානි වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
4. Cummins ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය ක්රියාත්මක වන විට කළු දුමාරයක් නිකුත් කරයි.

ටර්බෝචාජරය හානි වී ඇත්ද සහ ඉන්ධන ඉන්ජෙක්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.