සියලු ප්රවර්ග

කර්මාන්ත පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> පුවත් > කර්මාන්ත පුවත්

සමාන්තර ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලවල වාසි මොනවාද?

වේලාව: 2018-12-20 පහර: 2

සමාන්තර ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලවල වාසි මොනවාද? පළමුවෙන්ම, ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල සහ කැබිනට් වල සංයෝජනය කුමක්දැයි අප තේරුම් ගත යුතුය. සමාන්තර කැබිනට්ටුව ද උත්පාදක ස්වයංක්රීය පාලක කැබිනට්ටුවයි.

බරට විදුලිය සැපයීම සඳහා උත්පාදක කට්ටල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ කළ විට, හෝ විදුලි ජනක කට්ටල එකක් හෝ කිහිපයක් එකතු කළ විට, ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල සමාන්තරගත කළ යුතු අතර එමඟින් පද්ධතියට සන්ධි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය. බල සැපයුම සහ විදුලිය නිපදවීම. යන්ත්රය සාමාන්යයෙන් ක්රියා කරයි.

සමාන්තර ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලවල වාසි:

 1. බල සැපයුම් පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහ අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කිරීම. විදුලිබල ජාලයක් සෑදීමට බහු ඒකක සමාන්තරව සම්බන්ධ වී ඇති නිසා, බල සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්යාතය ස්ථායී වන අතර විශාල බර වෙනස්වීම්වල බලපෑමට ඔරොත්තු දිය හැකිය.
 2. නඩත්තු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම වඩාත් පහසු වේ. බහු ඒකක සමාන්තරව භාවිතා කළ හැකි අතර, මධ්යගතව යැවිය හැකි අතර, නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම පහසු සහ කාලෝචිත කළ හැකි ක්රියාකාරී සහ ප්රතික්රියාශීලී බර බෙදා හැරිය හැක.
 3. වඩා ආර්ථිකමය. ඔන්ලයින් භාරයේ ප්‍රමාණය අනුව, අධි බල ඒකකවල කුඩා බර ක්‍රියාත්මක වීම නිසා සිදුවන ඉන්ධන සහ තෙල් නාස්තිය අවම කිරීම සඳහා සුදුසු අඩු බල ඒකක සංඛ්‍යාවක් ආයෝජනය කළ හැකිය.
 4. අනාගත ව්යාප්තිය වඩාත් නම්යශීලී වේ. වත්මන් අවශ්ය බලයේ බලශක්ති උත්පාදනය සහ සමාන්තර උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම පමණක් අවශ්ය වේ. අනාගතයේදී සමාගමට ජාල ධාරිතාව පුළුල් කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, එය ඩීසල් උත්පාදක කට්ටල එකතු කරනු ඇති අතර, ජනක කට්ටල පුළුල් කිරීම සමාන්තරව පහසුවෙන් සාක්ෂාත් කර ගත හැකි අතර එමඟින් මූලික ආයෝජනය වඩාත් වැදගත් ආර්ථිකයක් බවට පත් කරයි.